(päivitetty 9.8.2023)

Noormarkun Syke

 • Noormarkun Syke (ent. Naisvoimistelijat) ry on liikuntaseura, joka toiminut Noormarkussa vuodesta 1979.

 • Kaudella 2022-2023 seurassa oli n. 250 jäsentä ja 20 ohjaajaa.

 • Seurassa tarjotaan jumppia eri ikäisille lapsille, naisille ja miehille.

 • Seuran toimintakausi alkaa perinteisesti Noormarkun markkinoiden jälkeisenä viikkona syyskuun alussa ja kestää toukokuun alkuun.

 

Seuran toiminta

 • Seura on innostava ja uudistushaluinen seura, jossa kaikilla on ilo olla mukana ja liikkua.

 • Mukaan on helppo tulla, ja tarjonta on monipuolista ja aikaansa seuraavaa.

 • Jumpissa toimii hyvä yhteishenki – ketään ei kiusata. Jokaisella nuorella on mahdollisuus päästä toimintaan mukaan riippumatta sukupuolesta, varallisuudesta, etnisestä taustasta tai muusta yksilöön liittyvästä syystä.

 • Seuran toiminnassa korostetaan terveellisiä elämäntapoja ja liikunnan merkitystä elämässä.

 • Seura edistää turvallisia toimintatapoja ja on ottanut huomioon toiminnassaan turvallisuuteen liittyvät asiat.

 • Seura on taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tarjota liikunnan iloa eri ikäisille ihmisille.

 

Seuran pelisäännöt

     1. Tunneilla on positiivinen ja kannustava ilmapiiri, ketään ei syrjitä tai kiusata.

     2. Jäsenillä on turvallinen liikuntaympäristö, ja kaikki ovat vakuutettuja.

     3. Kaikilla on osallistumismahdollisuus.

     4. Ohjaajat ovat koulutettuja ja sitoutuneita sekä toimivat esimerkillisesti ja                          tasavertaisesti.

     5. Liikkumisessa tärkeintä on liikunnan ilo ja onnistumisen elämykset.

     6. Seurassa pyritään tarjoamaan lapsille monipuolisesti eri liikuntamuotoja.

     7. Seuran toiminnassa keskeistä on toimiva vuorovaikutus johtokunnan, ohjaajien ja          jäsenistön kesken.

     8. Seura pitää huolta toiminnan laadusta ja hyvästä organisoinnista.

     9. Ohjaajat ja jumpparit sitoutuvat noudattamaan seuran yhteisiä pelisääntöjä.

Seuran arvot ja visio

Seuramme visio on tarjota liikunnan iloa ja riemua kaikenikäisille liikkujille.

Arvomme ovat liikunnan ilo, turvallinen liikuntaympäristö ja matala kynnys tulla mukaan.

Käytännön periaatteet

 • Ryhmiin pääsevät kaikki halukkaat ilmoittautumalla viimeistään ohjaajalle tunnin alussa tai etukäteen seuran kotisivujen kautta käyttämällä sähköistä Nepton-järjestelmää.

 • Jokaista jumppaa on pääsääntöisesti 1krt/vko. Poikkeuksena ovat koulujen loma-ajat ja koulusalien käytöt koulun omaan toimintaan sekä joitakin esiintymisiä varten tarvittavat lisäharjoituskerrat, joista ohjaajat ilmoittavat ja sopivat erikseen ryhmänsä kanssa. Poikkeavista jumppakerroista tiedotetaan seuran kotisivuilla.

 • Ryhmiä kannustetaan ja tuetaan osallistumaan ryhmälle sopiviin kilpailuihin tai tapahtumiin.

 • Jos jumpassa on käytössä voimistelupassit, ne jaetaan jumppaajille heti kauden alussa ja niitä täytetään aina tuntien päätyttyä. Passien avulla jumpparit saavat seurattua omaa kehitystään vuoden aikana.

 

Jäsen- ja kausimaksut

 • Seura noudattaa maltillisuutta lasten urheilun kustannuksissa.

 • Jäsenmaksut hyväksytään kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan. Johtokunta päättää seuran kausimaksusta.

 • Kausimaksu muodostuu yhdistetystä jäsen- ja kausimaksusta.

  • Jumppakauden jäsenmaksu on kaikilta 5 €.

  • Alle 15-vuotiaiden kausimaksu on 65€ -> koko kauden hinnaksi tulee 70€.

  • 15-60-vuotiailta maksu on 95€ -> koko kauden hinnaksi tulee 99€.

  • Yli 60-vuotiailta maksu on 65€ -> koko kauden hinnaksi tulee 70€.

 • Osa jumpista saattaa sisältää lisämaksuja, ja niistä ilmoitetaan aina erikseen.

 • Aikuisten jumpissa käytössä ovat myös kertamaksu 5€ ja eri liikuntasetelit.

 • Vain seuran jäsenet ovat seuran puolesta vakuutettuja.

 

Tiedottaminen

 • Ajankohtaiset tiedotteet ja muut seuraan liittyvät asiat julkaistaan seuran nettisivuilla: www.noormarkunsyke.fi

 • tai Facebook-sivuilla: https://www.facebook.com/Noormarkunsyke/

 • Seura tiedottaa toiminnastaan paikallislehti Luoteisväylän seuratoimintapalstalla ja Satakunnan kansan menovinkkipalstalla.

 • Ryhmillä, ohjaajilla ja johtokunnalla on käytössään myös omat viestintävälineensä, joiden avulla pidetään toisiin yhteyttä. Tämä mahdollistaa nopean ja avoimen viestinnän ryhmän jäsenten kesken.

 

Seuran ohjaajat

 • Seuran ohjaajat ovat toiminnaltaan ja käytökseltään esimerkkejä nuoremmille jumppaajille. Ohjaajat näyttävät mallia terveeseen elämäntapaan ja innostavat nuoria liikkumaan.

 • Ohjaajat laativat kauden alussa ryhmälleen omat pelisäännöt, jotka ohjaavat turvalliseen ja innostavaan liikkumiseen. Pelisäännöt viestitään myös kotiväelle.

 • Ohjaajat ovat aktiivisia, ja ohjatut tunnit suunnitellaan huolella etukäteen.

 • Ohjaajien tulisi pyrkiä siihen, että peruutettuja tunteja ei ole. Varajärjestelmänä on tarvittaessa hoitaa itse sijainen hyödyntäen ohjaajien omia viestintäkanavia tai ottaa yhteyttä ohjaajavastaavaan.

 • Johtokunta pyrkii säännöllisesti katsastamaan nuorten tuntien ohjausta, antamaan siitä palautetta ja tukemaan ohjaajia työssään.

 • Nuorilla ohjaajilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua seuran toiminnan toteuttamiseen yhdenvertaisina aikuisten rinnalla.

 • Seuran ohjaajat ovat koulutettuja, ja kaikkia ohjaajia kannustetaan hakeutumaan erilaisiin ohjaajakoulutuksiin vuosittain. Seura tarjoaa vuosittain jokaiselle ohjaajalle yhden Voimisteluliiton tarjoaman koulutuksen.

 • Ohjaajat saavat ohjaamistaan tunneista palkkaa. Johtokunta hyväksyy ja tarkastaa ohjaajien palkkiot jokaisen kauden alussa kokemusvuosien ja koulutuspohjan mukaan.

 • Seura muistaa ohjaajiaan mm. jouluisin ohjaajaillassa ja keväisin seuran yhteisessä kevätnäytöksessä. Keväisin pidetään ohjaajille myös virkistysilta, jossa vietetään mukava iltapäivä johtokunnan ja ohjaajien kesken.

 • Vuosittain ohjaajien joukosta valitaan Vuoden nuori ohjaaja, joka on alle 18-vuotias, esimerkillinen, hyväkäytöksinen ja innostava ohjaaja. Ohjaaja saa itselleen pokaalin ja vuodeksi kotiinsa kaiverretun kiertopokaalin.

 

Seuran jäsen

 • On vakuutettu seuran puolesta maksettuaan jäsenmaksun.

 • Saa osallistua kaikkiin ikäryhmäänsä kuuluviin jumppiin samalla kausimaksulla.

 • Toimii ohjaajan antamin ohjein jumppatunnilla.

 • On tervetullut osallistumaan seuratoimintaan ja järjestämään seuran sisällä tapahtumia.

 • Pääsee osallistumaan seuran syys- ja kevätkokouksiin.

 

Yhteistyö 

 • Seura tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden seurojen, koulujen ja paikallisten toimijoiden, kuten MLL, kanssa. Seuran järjestämät tilaisuudet järjestetään vapaaehtoistyönä johtokunnan ja muiden vapaaehtoisten kesken.   

 

Harrastajan polku

 

Vuosikello